Smart farms and greenhouses

گلخانه و مزارع هوشمند

گلخانه و مزارع هوشمند

گلخانه و مزارع هوشمند  از تکنولوژی‌های پیشرفته برای افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند و تأثیرات مثبتی بر زندگی و سلامت انسان‌ها و اکوسیستم‌ها دارند.

مزارع و گلخانه‌های هوشمند، دو نکته مهم در صنعت کشاورزی را مرتفع می کند.

نکته اول، مدیریت منابع و کاهش مصرف آب : با توجه به کاهش منابع آبی در جهان، استفاده بهینه و هوشمند از آب در کشاورزی ضروری است.

نکته دوم، مدیریت بیماری‌ها و آفات : با استفاده از حسگرها و داده‌های جمع‌آوری شده، مزارع و گلخانه‌های هوشمند، به صورت خودکار، بیماری‌ها و آفات را شناسایی و جلوگیری از شیوع آن‌ها را انجام می‌دهند.

مزارع و گلخانه هوشمند: نگاهی به آینده کشاورزی

 

تاثیرات گلخانه و مزارع هوشمند در زندگی شهروندان :

1. بهره‌وری بالا و کیفیت بهتر محصولات: افزایش کیفیت و حجم محصولات نسبت به کشاورزی سنتی.
2. کاهش استفاده از منابع طبیعی: صرفه‌جویی در مصرف آب و کاهش استفاده از سموم و کودها.
3. حفاظت از محیط زیست: کاهش نیاز به جنگل‌زدایی و حفظ تنوع زیستی.
4. کاهش هزینه‌های عملیاتی: خودکارسازی فرایندها باعث کاهش منابع مصرفی و خطاهای انسانی می‌شود.
5. نظارت و مدیریت دقیق‌تر: استفاده از داده‌های دقیق برای نظارت و بهینه‌سازی فرآیندهای کشاورزی.