کنترل دمای هوشمند

کنترل هوشمند دما از طریق میانگین دمای سنسورهای مخفی و تنظیم شدت کارکرد سیستم تهویه مطبوع با در نظرگیری تغییرات آب و هوایی و متناسب با حضور و یا عدم حضور افراد باعث صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد.

دمای همه فضاها را روی مانیتور مشاهده کنید و دمای دلخواه هر فضا را به صورت مستقل تعیین کنید. با تعیین دمای عدم حضور برای زمان هایی که در خانه نیستید می توانید مصرف انرژی را در خانه بهینه کنیدی و از اتلاف آن جلوگیری نمایید. کنترل از طریق ریموت ، تاچ پنل، گوشی های هوشمند و یا برخورداری از یک سیستم کنترل دمای یکنواخت همه از امکاناتی است که توسط خانه هوشمند تهرا در اختیار شما قرار می گیرد.

فرض کنید که فرزند دلبندتان در اتاق به خوابی عمیق رفته است همانطور که می دانیم دمای اتاق کودک یکی از موارد بسیار مهم است. اتاق کودکمان نباید از یک حدی گرم تر و یا بیش از حد سرد باشد.  کنترل هوشمند دما به شما کمک می کند تا اتاق کودک تان را به یک دمای متعادل برسانید و آرامش را به فرزندتان هدیه دهید.

سیستم هوشمند شما با تعریف سناریو این امکان را دارد تا از عادات شما مطلع شود. تصور کنید پس از گذراندن یک روز سخت کاری در هوای داغ تابستان نیاز دارید تا در زمان ورود به منزل هوایی مطبوع داشته باشد. سیستم هوشمند پیش از مراجعت شما به منزل دما را متعادل می سازد و آرامش استراحت در خانه با تهویه مطبوع را هدیه می دهد.