کنترل هوشمند پرده

کنترل هوشمند پرده و یا گروهی از پرده ها با تغییر شرایط نور بیرون و با قابلیت سناریو بندی (سیستم به صورت خودکار پرده ها را باز یا بسته می کند) موجب جلوگیری از اتلاف انرژی و استفاده بهینه از نور طبیعی می شود.

سیستم هوشمند را می توانید طوری تنظیم کنید که در هنگام ورود شما به منزل وقتی کارت شما به کارت خوان نزدیک می شود، همزمان با خاموش کردن دزدگیر و باز کردن درب و فعال کردن روشنایی اتوماتیک در تمام خانه، پرده های برقی منزل شما نیز به صورت اتوماتیک باز شوند و یا در هنگام خروج از منزل بسته شوند.

کنترل هوشمند پرده از طریق ریموت، مانیتور لمسی و موبایل نیز مانند کنترل سایر تجهیزات در مورد پرده های برقی هم امکان پذیر است.

استفاده از چوب پرده های برقی هم محدودیتی در انتخاب نوع پرده ها ایجاد نمی کند. پرده های پارچه ای، لوردراپه، بالارو و یا کناررو هیچکدام در این زمینه محدودیتی ندارند و فقط کافی است موتور مناسب را انتخاب کنید.

اغلب در مورد پرده های لوکس، قسمت زیرین پرده که در پشت پرده اصلی و برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب عملاَ می توانید میزان تابش آفتاب را به داخل کنترل کنید. 

جهت استفاده از نور طبیعی یا حرارت خورشید در زمستان بدون اینکه تزئینات زیبای پرده منزل شما تغییری کنند. البته این ها همه به سلیقه شخص شما بستگی دارند و محدودیتی در کنترل وجود ندارد.