آسانسور هوشمند

آسانسور هوشمند چیست ؟  قبل از خروج از واحد، می توان آسانسور را به طبقه خود احضار کرد و یا در زمان ورود به ساختمان با نزدیک کردن کارت به کارت خوان لابی علاوه بر باز شدن درب لابی، آسانسور نیز به طبقه همکف فراخوانده شود. بعد از ورود به کابین با تشخیص کارت کاربر به طبقه موردنظر خواهد رفت همچنین با باز شدن درب پارکینگ و ورود ماشین به داخل ساختمان آسانسور به صورت اتوماتیک به طبقات پارکینگ احضار می شود.

هر یک از ساکنین برای ورود به واحد خود یک کارت یا Tag شخصی دارند که البته از همین کارت برای ورود به قسمت های مشاع ساختمان نیز استفاده می کنند مثل درب لابی، استخر، سالن اجتماعات یا روف گاردن.

تصور کنید بعد از پیاده روی می خواهید از درب لابی وارد ساختمان شوید به محض اینکه کارت را به کارت خوان نزدیک می کنید درب لابی باز شده و چراغ های لازم روشن می شوند و همچنین آسانسور به طبقه همکف احضار می شود بعد از ورود به آسانسور با تشخیص دستگاه کارت خوان داخل کابین، بدون زدن هیچ طبقه ای، آسانسور شما را به طبقه خودتان می برد.

همین اتفاق در زمانی که شما با ماشین وارد پارکینگ می شوید هم تکرار می شود این بار با آسانسور به محض ورود خودروی شما به طبقه پارکینگ مورد نظر احضار شده و بعد از ورود شما به کابین مجددا بدون تماس با هیچ دکمه ای به طبقه خودتان می رسید.

میهمان زنگ واحد شما را می زند و شما با زدن دکمه آسانسور از روی مانیتور برای مدت زمان مشخص شده مثلا 10 دقیقه، صفحه کلید آسانسور را فعال می کنید و میهمان شما بدون داشتن کارت یا Tag از آسانسور استفاده می کند، مجددا صفحه کلید آسانسور قفل خواهد شد. 

پیک ها و نیروهای خدماتی نیز با هماهنگی مسئول لابی می توانند از آسانسور استفاده کنند. 

یک کلید در مانیتور هر واحد و مانیتور لابی تعبیه می شود که در صورت نیاز با زدن این کلید آسانسور در حالت استفاده اضظراری قرار می گیرد و قفل صفحات باز می شود. ضمنا در صورت فعال شدن سیستم های ایمنی مانند حریق آسانسور به صورت اتوماتیک در وضعیت اضطراری قرار می گیرد.