پروژه مرزداران

پروژه مرزداران در سال 1400 توسط تیم فنی مهندسی Tehran Bms طراحی و در حال اجرا است . این پروژه 5 طبقه و  5 واحدمسکونی هوشمند است.

ساختمان هوشمند مرزداران کنترل واحد ها از قبیل کنترل هوشمند روشنایی ها ، کنترل تردد ، سیستم امنیتی ،  درب های نفر رو و پارکینگ ، پارکینگ ها و راه پله ها  تحت پوشش سیستم هوشمند قرارد دادر و از طریق تاچ پنل ها و گوشی هوشمند  قابل کنترل است .

دیدگاه ها بسته شده اند.