میزان وابستگی

Dependency level

کدام پروتکل هوشمند سازی بهتر است؟

چقدر وابستگی به شرکت مجری (سیستم هوشمند) وجود دارد ؟

نکته حائز اهمیت در انتخاب سیستم هوشمند عدم وابستگی محصولات به یک فرد و یا یک شرکت خاص است با توجه به اینکه سیستم هوشمند کنترل تمام تجهیزات خانه شما را بر عهده دارد در صورتی که  قطعه خراب شود باید در سریع ترین زمان ممکن آن را تعمیر و یا تعویض کرد در این شرایط هرچه تعداد شرکت ها و اشخاص خدمات دهند بیشتر باشند وابستگی کمتر خواهد بود .

از کار افتادن سیستم هوشمند برق رسانی به سایر تجهیزات را مختل می کند ؟

در صورت بروز هرگونه مشکل شما می توانید سیستم را از حالت اتوماتیک خارج کرده و به حالت دستی (سنتی) تغییر وضعیت دهید در سریع ترین زمان تکنسین فنی جهت برطرف کردن مشکل اعزام خواهد شد

(یادآوری این نکته بسیار حائز اهمیت است که در زمان تجهیز ساختمان به سیستم هوشمند از وجود سیستم EMG مطمئن شوید)

پاسخ سوال خود را نیافتید؟

با ما در تماس باشید

پاسخ سوال خود را نیافتید؟

با ما در تماس باشید