پروژه جمال آباد

پروژه جمال آباد در سال 1395 توسط تیم فنی مهندسی Tehran Bms طراحی و در حال اجرا است . این پروژه 6 طبقه و 12 واحدمسکونی هوشمند است.

خانه هوشمند جمال آباد کنترل واحد ها از قبیل کنترل هوشمند روشنایی ها ، کنترل تردد ، سیستم امنیتی ،  درب های نفر رو و پارکینگ ، پارکینگ ها و راه پله ها  تحت پوشش سیستم هوشمند قرار دارد و از طریق تاچ پنل ها و گوشی هوشمند  قابل کنترل است.

دیدگاه ها بسته شده اند.