شیر برقی گیربکسی

شیر برقی گیربکسی: مکانیزم ساده این شیر استفاده از آن را بسیار آسان نموده است. این شیر بر روی دستگیره شیر قطع کن دستی گاز نصب شده و با یک تحریک ولتاژ 12 ولت، شیر دستی را 45 درجه می چرخاند.