شیر برقی سلونوئیدی

شیر برقی سلونوئیدی: یک شیر الکترومکانیکی است برای قطع و وصل مسیر مایعات و گازها. این شیر به واسطه جریان 12ولت وارد شده به بوبین آن عمل قطع مسیر را از طریق بسته شدن دریچه دیافراگم که سر راه لوله قرار می گیرد، انجام می دهد.