این سیستم براساس سناریو حضور و عدم حضور و همچنین سناریو شب و روز قابل تنظیم است بدین صورت که روشنایی هر منطقه با توجه به حضور افراد در آن وصل می شود . همچنین در صورت حضور فرد چنانچه نور طبیعی کافی در محیط وجود داشته باشد علیرغم حضور فرد از روشن کردن چراغها خوداري می کند ( مگر اینکه مصرف کننده خودش فرمان روشنایی را صادر کند) 

روشنایی اتوماتیک، یکی از کاربردی ترین امکانات خانه هوشمند

# از طریق مانیتور، هر منطقه ای را می توانید در وضعیت اتوماتیک یا دستی قرار دهید.

# تنظیم مدت زمان روشن ماندن چراغ ها در حالت اتوماتیک.

# تنظیم حالت شب / روز برای هر منطقه بصورت مستقل (جهت جلوگیری از روشن ماندن چراغ ها در محیط هایی از منزل که درروز نور کافی بصورت طبیعی در آنها وجود دارد).

#  کلید لامپ اضافه خاموش جهت برگرداندن وضعیت چراغ ها از حالت دستی به اتوماتیک و خاموش کردن چراغ فضاهایی که کسی در آن حضور ندارد.

# روشنایی هوشمند کامل در تمام قستهای منزل

# امکان کنترل روشنایی از طریق تبلت و گوشی های هوشمند، تلفن ثابت منزل

# امکان کنترل از طریق ریموت سیستم هوشمند

# و حتی از طریق تلفن از خارج از منزل نیز امکانپذیر است.

شما با استفاده از سیستم های هوشمند تهران BMS امکان کنترل سریع و آسان همه تجهیزات منزل را از هر کجای دنیا که بخواهید در اختیار دارید.