سیستم فرمان تلفنی

در صورت عدم حضور در منزل، می توانید با تماس تلفنی و پس از وارد کردن عدد رمـز، از وضعیت هر مصرف کننده یا سناریو مطـلع شده ودر صورت لزوم آنها را تغییردهید. قابلیت کنترل تمام مصرف کننده ها و سناریوها وسیستم های ایمنی و امنیتی از این طریق وجود دارد.

کنترل از طریق تبلت و گوشی های هوشمند (اندروید و ios)