سناریو هوشمند

سناریو خانه هوشمند 

جهت تغییر وضعیت تنظیمات خانه دریک لحظه استفاده می شود ، تا در وقت ساکنین صرفه جویی گردد . بطور مثال اگر می خواهید در صورت عدم حضورشما در منزل ، چراغ ها خاموش شوند، کولرها ویا سیستم گرمایشی در وضعیت کم ظرفیت قرار بگیرند،دزدگیر روشن شود، مانیتورها قفل شوند ، شیر گاز مصرفی واحد قطع شود، شیرآب بسته شود و…

فقط کافی است یکبار این تنظیمات را برای سناریو عدم حضور انجام دهید. حال در هنگام خروج از منزل با زدن یک کلید همه این کارها در یک لحظه بصورت اتوماتیک انجام می شوند.

* تعداد متعددی سناریو برای یک دستگاه قابل تنظیم است مانند : سناریو عدم حضور ، سناریو نرمال ، سناریو شب / روز ، سناریو خواب و غیره

به عنوان مثال هنگامی که در منزل حضور ندارید (سناریوی عدم حضور) سیستم هوشمند به طور پیش فرض سناریوی شبیه ساز حضور را اجرا می کند، لامپها را در مناطق مختلف منزلتان به طور تصادفی و منطقی روشن و خاموش می کند تا حضورتان را در منزل شبیه سازی کند

و سناریوهایی مختلف و کاربردی از این قبیل که می تواند زندگی شما را راحت تر و جذاب تر نماید.