کنترل از طریق sms

وقتی مسافرت هستید و لوله آب خانه نشت کرده به راحتی می توانید شیر برقی آب خانه را ببندید

وقتی درب خانه را می بندید و کلیدتان در خانه جا مانده به راحتی میتوانید با موبایل تان درب را باز کنید

به راحتی و از راه دور می توانید حضور خود را شبیه سازی کنید لامپ ها را روشن و خاموش نمایید، پرده ها را در ساعاتی که شما معیین می نمایید باز و بسته شوند

می توانید قبل از رسیدن به منزل سیستم گرمایشی و یا کولرهای خانه را روشن نمایید.

و بسیاری خدمات دیگر که می توانید با کنترل از راه دور خانه هوشمند انجام دهید.