سیستم صوت هوشمند
با استفاده از این قابلیت هر فرد می تواند با استفاده از تبلت یا گوشی هوشمند خود موسیقی دلخواهش را در فضا پخش نماید.انتخاب آهنگ،  کنترل میزان صدا و کوک کردن سیستم همگی به سادگی توسط این دستگاه انجام می شود. همچنین ارتقا نرم افزارهای اندرویدی سیستم در آینده به سادگی توسط مصرف کننده قابل انجام است.