اساساً نیاز به کنترل در همه صنایع و تجهیزات داراي خاستگاه مشترك است، و آن اینکه در صورت سپردن مسئولیت به فرد، حتماً با خطاهایی به علتفراموشی، سهل انگاري یا اشتباه فردي روبرو خواهیم شد . بطور مثال وقتی لازم باشد دو دستگاه پمپ را به نوبت وارد مدار کنیم و هر یک نباید بیش ازیک ساعت بطور مداوم کار کنند، ممکن است فرد مسئول که باید این وظیفه را بصورت دستی انجام دهد بنا به علت هاي شخصی مسئولیت خود را صحیحانجام ندهد . این موضوع در دراز مدت باعث کاهش راندمان سیستم و طول عمر تجهیزات خواهد شد . از نتایج دیگر تنظیمات دستی دستگاه ها می توانافزایش مصرف انرژي به علت افت کیفیت و راندمان دستگاه ها نیز اشاره کرد . بخصوص در صورت طولانی بودن شیفت کاري که ناچار به تعویض نفرات درطی شبانه روز باشیم این مسأله نمود بیشتري خواهد داشت . اینکه نفر اول چه کارهایی را انجام داده یا خیر و آیا آن ها را بطور صحیح تحویل شیفتبعدي داده یا خیر همگی دست در دست هم باعث کاهش شدید راندمان و طول عمر تجهیزات و در نتیجه باعث اتلاف انرژي خواهد شد . بنا به همین دلیلسیستم هاي کنترل هوشمند پا به عرصه گذاشته و عملکرد تجهیزات را تحت راهبري خود قرار داده است.

 
سونا جکوزی هوشمند

خانه هوشمند تهران می تواند میزان گرمایش و یا تصفیه آب استخر و جکوزی را بصورت اتوماتیک در طی شبانه روز انجام دهد. برروی صفحه نمایش لمسی سیستم هوشمند، میزان دمای آب استخر نمایش داده می شود و می توانید دمای دلخواه خود را از طریق همین مانیتور تنظیم کنید .اینکه پمپ تصفیه آب در چه ساعاتی از شبانه روز و با چه تناوبی به فعالیت خود ادامه دهد نیز از این طریق به سادگی قابل تنظیم است. جهت صرفه جویی در انرژی می توانید ساعاتی از شبانه روز را که از استخر استفاده نمی کنید تعیین کنید بطور مثال می توانید تنظیمات را طوری انجام دهید که گرمایش استخر از حدود ساعت 9 شب متوقف شود و در ساعت 5 صبح مجدداً شروع به کار کند. اگر ساعت 9 شب گرمایش را متوقف کنید هنوز تا ساعت 10 شب میزان دمای آب مناسب است و اگر ساعت 5 صبح پمپ ها مجدداً شروع به کار کنند حداکثر تا ساعت 8 صبح دمای استخر به میزان دلخواه شما خواهد رسید. ملاحظه می کنید که حدود نیمی از شبانه روز بدون اینکه نیاز به کنترل شما باشد بصورت خودکار در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. تنظیم ساعت ها همه در اختیار مصرف کننده است و هر فردی حتی برای اولین بار می تواند این کار را به سادگی توسط مانیتور سیستم هوشمند انجام دهد. تمام تنظیمات و حتی راهنمای انجام آنها به زبان فارسی ساده در اختیار شما است. انجام خودکار کلرزنی و یا تصفیه توسط اوزن و همچنین کنترل میزان رطوبت محیط استخر، کنترل زمان روشن شدن سونا و میزان دمای آن نیز به سادگی توسط سیستم هوشمند ام اند اچ انجام می گیرد. افزایش طول عمر تجهیزات، صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش کیفیت آب استخر و جکوزی همه از دستاوردهای هوشمند سازی تأسیسات استخر به شمارمی روند.

یکی دیگر از مزایای این سیستم حذف کلیدهای قدرت از محیط استخر به جهت پیشگیری از خطر برق گرفتگی است. کنترل روشنایی ها و پمپ جکوزی و هر نوع وسیله دیگر در فضای استخر بوسیله کلیدهای فرمان صورت می پذیرند که فاقد برق 220 یا 110ولت بوده و توسط برق 24 ولت باطری و بدون خطر برق گرفتگی انجام می شود. این کلید ها حتی در صورت شست و شو توسط شلنگ آب، فاقد هرگونه خطر و یاخرابی می باشند. استفاده از تجهیزات هوشمند ام اند اچ، به شما کمک می کند تا به کیفیت مطلوب در مورد استخر رویایی خود برسید و از استفاده آن لذت ببرید