خانه هوشمند تهران صرفا به افرادی که تسلط کامل به اجرای برق ساختمان داشته باشند به صورت عملی مراحل نصب و آموزش تجهیزات هوشمند سازی ساختمان و خانه را ارائه می دهد. این آموزش در حین اجرای پروژه اتفاق می افتد و شامل مراحل طراحی ، نقشه کشی ، اجرای سیم و لوله، نصب و راه اندازی و آموزش کاربر می باشد.